IKC de Optimist

Lijsterstraat 1 1781 WC Den Helder

  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling onder leerlingen is dit jaar weer afgenomen. We zijn positief gestemd dat onze leerlingen de school gemiddeld met een 7,8 een ruim voldoende geven. Afgelopen jaar is de schoolorganisatie en het onderwijs volledig veranderd en staat er een vrij nieuw team.

Het rapportcijfer 8,2 is een mooie waardering van onze leerlingen en laat zien dat we goed bezig zijn.

Aandachtspunten liggen bij het omgaan bij hoe we omgaan met elkaar en hoe duidelijk de afspraken zijn. We hebben nieuwe schoolregels opgesteld in samenwerking met kinderen, ouders en teamleden. Ook starten wij in september 2023 met een nieuwe sociaal emotionele methode: Kanjertraining.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling onder ouders is dit jaar weer afgenomen. We zijn positief gestemd dat onze ouders de school gemiddeld met een 7,2 een voldoende geven. Afgelopen jaar is de schoolorganisatie en het onderwijs volledig veranderd en staat er een vrij nieuw team.We zijn een school in ontwikkeling en dit laat zien dat we goed op weg zijn.

Aandachtspunten liggen bij het schoolklimaat (ouders vinden de school niet echt gezellig en verzorgd) en veiligheid (effectief optreden bij pestgedrag). We hebben nieuwe schoolregels opgesteld in samenwerking met kinderen, ouders en teamleden. Ook starten wij in september 2023 met een nieuwe sociaal emotionele methode: Kanjertraining.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven