IKC de Optimist

Lijsterstraat 1 1781 WC Den Helder

  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC de Optimist

Met de wind in de zeilen de wijde wereld in!

Binnen ons kindcentrum, waar opvang en onderwijs hand in hand gaan, bereiden wij onze kinderen voor op een mooie en passende toekomst. 

Onze kinderen:

- weten wie ze zijn of willen worden en staan open voor anderen;

- zijn betrokken bij de wereld, ver weg en dichtbij;

- beseffen dat wat ze doen, effect heeft op de rest van de wereld;

- zetten zich in voor een vreedzame, rechtvaardige en duurzame internationale samenleving, waarin iedereen meetelt;

- leren en ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Kindcentrum De Optimist is een plek waar opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Pedagogisch medewerkers en onderwijsprofessionals werken nauw met elkaar samen en daar profiteert uw kind van. De overgang van peuter naar kleuter verloopt natuurlijk.

Leren door te doen

We leren op een actieve manier, dat betekent dat we leren door te doen. We dagen kinderen uit om te ontdekken en problemen op te lossen. Naast rekenen, taal, lezen en schrijven, leren we kinderen hoe ze een positieve bijdrage aan hun omgeving kunnen leveren. Zo krijgt ons onderwijs betekenis. Wereldwijze kinderen vertrouwen op zichzelf en op anderen. Groeien doen we samen.

De wind in de zeilen

Met de wind in de zeilen de wijde wereld in, dat is waar we op De Optimist voor gaan. We nemen uw kind van 2-13 jaar onder onze hoede en bezorgen het een gelukkige tijd in opvang en onderwijs, waar het later met veel plezier op terug kan kijken. Een goed contact tussen ons team, uw kind en u draagt daar aan bij. Onze deur staat altijd voor u open en we heten u van harte welkom

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Kwaliteit
  • Ondernemend
  • Respect
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een goed contact en communicatie met ouders vinden wij belangrijk. Persoonlijk contact begint bij de kennismaking met de kleuters en hun ouders en staat de hele verdere basisschoolperiode centraal. Wij kennen de ouders en de kinderen goed, en zij kennen ons. Naast het persoonlijk contact, geven wij een nieuwsbrief uit over onze activiteiten en de ontwikkelingen in ons onderwijs. Voor de snelle en informatieve berichten gebruiken we de Kwieb-app.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven