Eben Haëzerschool

Lijsterstraat 1 1781 WC Den Helder

  • Schoolfoto van Eben Haëzerschool
  • Schoolfoto van Eben Haëzerschool
  • Schoolfoto van Eben Haëzerschool
  • Schoolfoto van Eben Haëzerschool
  • Schoolfoto van Eben Haëzerschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Eben Haëzerschool!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Hoe fijn is het wanneer je op school met ander leerlingen met plezier,  samen leert. In een monumentaal pand geven we eigentijds onderwijs, zodat leerlingen betrokken zijn en blijven bij hun eigen leerproces.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Autonomie
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De huidige ouders geven de onderwijskwaliteit op de Eben Haëzerschool maar liefst een 8.4. In de voorgaande cijfers is te zien dat vorig jaar het aantal leerlingen is gedaald. Een aantal ouders is verhuisd en een aantal leerlingen is naar een andere school gegaan.Het hoge kwaliteitscijfer geeft aan dat de huidige ouders zeer tevreden zijn over ons onderwijs. 

Een goed contact en communicatie met ouders vinden wij belangrijk. Persoonlijk contact begint bij de kennismaking met de kleuters en hun ouders en staat de hele verdere basisschoolperiode centraal. Wij kennen de ouders en de kinderen goed, en zij kennen ons. Naast het persoonlijk contact, geven wij een nieuwsbrief uit over onze activiteiten en de ontwikkelingen in ons onderwijs. Voor de snelle en informatieve berichten gebruiken we de parroapp.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven