De Verrekijker

Pasteurstraat 4b 1782 JD Den Helder

  • Een impressie van onze school.
  • Schoolfoto van De Verrekijker
  • Schoolfoto van De Verrekijker
  • Schoolfoto van De Verrekijker
  • Schoolfoto van De Verrekijker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Jaarlijks worden onze eindopbrengsten (resultaten groep 8) gemeten met het landelijk gemiddelde. De inspectie van het onderwijs kwalificeert een eindopbrengst als onvoldoende (lager dan het landelijk gemiddelde) of als voldoende (hoger dan het landelijk gemiddelde). De eindopbrengst is een gemiddelde opbrengst van alle kinderen in groep 8.

De eindresultaten van een kleine groep 8; 6 kinderen in 2014, geeft geen goede weergave van ons onderwijs. Gemiddelden van een enkele leerling kunnen sterk bepalend zijn voor het groepsgemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2020 is er bij De Verrekijker een themaonderzoek door de onderwijsinspectie afgenomen. Dit themaonderzoek hebben wij met een voldoende afgerond. 

Terug naar boven