De Verrekijker

Pasteurstraat 4b 1782 JD Den Helder

  • Schoolfoto van De Verrekijker
  • Schoolfoto van De Verrekijker
  • Schoolfoto van De Verrekijker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Jenaplanbasisschool De Verrekijker locatie Den Helder. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.
Daarnaast geven wij u ook informatie over de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Meer informatie over Jenaplanbasisschool De Verrekijker kunt u vinden op onze website of in onze schoolgids.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek en welkom
  • Kleine school
  • Wereldoriëntatie
  • Onderzoekend- ontdekkend leren
  • Levend kindportfolio

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school groeit. Dit komt voornamelijk door de aanwas van nieuwe kleuters.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben een continurooster van 8:30-14:15 (woe. 8:30-12:30). Kinderen blijven op school eten en ontspannen en daarna gaan zij verder met het onderwijsprogramma.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven