De Verrekijker

Pasteurstraat 4b 1782 JD Den Helder

  • Een impressie van onze school.
  • Schoolfoto van De Verrekijker
  • Schoolfoto van De Verrekijker
  • Schoolfoto van De Verrekijker
  • Schoolfoto van De Verrekijker

Het team

Toelichting van de school

Daar de formatie van de Verrekijker is gebaseerd op de twee locaties; De Verrekijker Den Helder en De Verrekijker Julianadorp, geeft deze pagina een enigszins vertekend beeld.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer personeelsleden ziek zijn, proberen we de vervanging adequaat in te vullen, om zodoende de kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven waarborgen. 

Dit gebeurt op diverse manieren:-

  • Binnen de reguliere formatie hebben we al enige ruimte gecreëerd om ziektevervanging te kunnen opvangen;
  • Binnen de Stichting Kopwerk/Schooltij proberen we continu het aantal vervangers op peil te houden;
  • We proberen nauwe contacten te onderhouden met de Pabo's om zodoende continu voldoende doorstroom te hebben van pas afgestudeerde studenten.
  • In sommige gevallen wordt aan parttime-werkende collega's gevraagd tijdelijk even wat meer te werken.
  • In uitzonderingsgevallen wordt aan collega's met ambulante taken gevraagd lesgevende taken over te nemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven