Koningin Julianaschool

Lombokstraat 2B 1782 SR Den Helder

  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Koningin Julianaschool ontdek(t) je talent

Welkom bij de Koningin Julianaschool in Den Helder!
Wij zijn een basisschool die vanuit een veilig en geborgen klimaat inzet op groei en ontwikkeling van talenten van leerlingen.

Kenmerken van onderwijs op de Koningin Julianaschool zijn:
*Respect: "jezelf en de ander leren respecteren"
*Openheid: "zeggen wat je doet, en doen wat je zegt"
*Creativiteit: "denken in oplossingen"
*Veiligheid: "een persoonlijke ontwikkeling, in harmonie met anderen"
*Verantwoordelijkheid: "eigen keuzes kunnen maken en verantwoording hiervoor nemen"


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Samen
  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Passie voor leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen op de Koningin Julianaschool in Den Helder

De Kop van Noord Holland is één van de krimp- en anticipeergebieden van Nederland (bron: Rijksoverheid). Daarnaast hebben wij de laatste jaren te maken met een groot aantal verhuizingen naar andere wijken en steden. Desondanks zijn wij ook in 2022 weer met een derde kleutergroep gestart, vanwege het grote aantal nieuwe aanmeldingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Koningin Julianaschool vormt samen met Kappio een IKC. Dit betekent dat er van 7.00 - 18.00 uur opvang mogelijk is binnen de schoolmuren. Vanwege het continurooster is er geen tussenschoolse opvang nodig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven