Basisschool Schoter Duijn

Heiligharn 125 1785 SZ Den Helder

Schoolfoto van Basisschool Schoter Duijn

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM! U bent van harte welkom om op de site van basisschool Schoter Duijn te kijken of om een bezoekje te brengen in ons gebouw! Wij zijn een gezellige kleinschalige school, waar het kind centraal staat. Onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen is de basis van ons onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door vergrijzing in de wijk de Schooten neemt sinds 2011 het leerlingaantal af.

Wij hebben in alle leerjaren ruimte voor nieuwe leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven