Basisschool Schoter Duijn

Heiligharn 125 1785 SZ Den Helder

  • Wij sparen voor Schoter Tuijn en daarmee het integreren van natuuronderwijs op Schoter Duijn. 

Spaart u mee?
  • Wij genieten van spelen en leren van natuurlijke materialen. Water en zand kan kinderen heel veel leren, kijk maar!
  • Buitenschoolse activiteiten geven net dat beetje extra aan een schooljaar. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het bezoeken van Sail.
  • Les van een ervaringsdeskundige, zoals een echte verzetsstrijder. Dat doe je op Schoter Duijn!
  • Wanneer het kan werken we samen met kinderen die ouder of juist jonger zijn. Zoals bijvoorbeeld bij de Koningsspelen

Het team

Toelichting van de school

1/2a: Karla en Valerie

1/2b: Rianne en Ellen

3/4: Tessa en Valerie

4/5: Rowena en Ingeborg

6/7: Boya en Yannick

7/8: Christianne en Daisy

Onderbouwcoördinator: Karla

Middenbouwcoördinator: Ingeborg

Bovenbouwcoördinator: Christianne

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is proberen we een vervanger te vinden. De laatste jaren blijkt dit steeds moeilijker te worden. Door intern een oplossing te zoeken voorkomen we dat de groep van een zieke leerkracht over de andere groepen verdeeld moet worden, maar uitsluiten kunnen we dit helaas niet.

In geval van ziekte zonder invaller wordt een groep de eerste dag over andere groepen verdeeld. Wanneer er voor de tweede dag nog geen zicht op een invaller is, krijgen de kinderen bericht mee naar huis dat ze de volgende dag vrij zijn. Indien u op deze dag geen opvang kan regelen, kan de school eventueel voor opvang zorgen. Voor een derde dag kan een andere groep verdeeld worden die de dag daarop weer vrij kan krijgen enz. U begrijpt dat wij, net als u, liever een invaller hebben. Voor de invulling van de compensatiedagen van teamleden komt in principe steeds dezelfde leerkracht, soms moeten we hiervan afwijken

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij verdelen de kinderen naar leeftijd, mogelijkheden en behoeften.

Dit houdt in dat we leerstofjaarklassen hebben en veelvuldig groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend op het leerplein werken. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Schoter Duijn is er in elke groep een leerkracht en in elke bouw een onderwijsassistent. Op deze manier kunnen we zorgdragen voor inclusief onderwijs op maat.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om Schoter Duijn, voor elke school een veilige plek te laten zijn, waar elk kind met of zonder extra ondersteuning tot zijn of haar potentieel kan komen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de Duinstampers en de Duijnrakkers zijn wij verantwoordelijk voor de doorgaande leerlijn voor alle kinderen van 0-12 jaar. Op het onderbouwplein werken we intensief met elkaar samen. Hierbij kunt u denken aan thematisch werken, maar ook de vieringen worden gezamenlijk opgepakt. 

Terug naar boven