Algemene Hindoeschool

Mackaystraat 6 2571 AR Den Haag

Schoolfoto van Algemene Hindoeschool

Contactgegevens

Algemene Hindoeschool

Mackaystraat 6
2571 AR Den Haag

Telefoon:
0703841924
Schoolwebsite:
www.vahon.nl
E-mailadres:
info@vahon.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Vooruitstrevend Alg. Hindoe Onderwijs Nederl.

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
263
Website schoolbestuur:
www.vahon.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Terug naar boven