Diamant

Diamanthorst 181 a 2592 GD Den Haag

  • Schoolfoto van Diamant
  • Schoolfoto van Diamant
  • Schoolfoto van Diamant
  • Schoolfoto van Diamant
  • Schoolfoto van Diamant

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Diamant. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten.

De leerlingen op Diamant zijn afkomstig uit meer dan 40 verschillende landen en culturen. Daardoor zijn wij gespecialiseerd in Taalonderwijs en hebben NT2 groepen. Ook kinderen zonder taalachterstand kunnen zich optimaal ontwikkelen op onze school. We hebben een verlengde leertijd van 8 uur per week. De kinderen zitten van 8.30 tot 14.00/16.00 uur op school.

De school ressorteert onder Lucasonderwijs

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Nieuwsgierigheid
  • Verbinding
  • Samenwerking
  • Open houding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een verlengde leertijd van 8 uur per week. Daardoor zijn er 4 dagen school van 08.30 - 16.00 uur. Binnen deze 8 uur krijgen de kinderen 2 uur per week extra op de volgende vakgebieden: Tekenen/schilderen, Muziek, Sport, Techniek, Engels en Mediawijsheid. Tijdens deze lessen wordt extra aandacht besteed aan woordenschatonderwijs.

Omdat deze vakken binnen de reguliere lestijd minder aandacht behoeven is er meer tijd voor de basisvaardigheden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven