Bavinckschool

Acaciastraat 141 2565 JZ Den Haag

Schoolfoto van Bavinckschool

In het kort

Toelichting van de school

De Bavinckschool is een school voor Protestants Christelijk Onderwijs. Onze school is gevestigd in een prachtig gerenoveerd gebouw.

Ons mottoI: ieder kind is uniek en intelligentie kent veel verschillende uitingsvormen.

Wij baseren ons onderwijs op de volgende pijlers:

  • Aandacht voor cognitieve, sociale én expressieve vaardigheden
  • Sociale veiligheid als basis voor het leren
  • Talentontwikkeling
  • Verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid
  • Identiteit en wereldburgerschap

Lees ook andere informatie op onze schoolsite: www.bavinckschooldenhaag.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek!
  • Doorgaande lijn peuter-kleuter
  • Goed schoolklimaat
  • Breinvriendelijk onderwijs
  • Cultuuronderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bavinckschool is een kleinschalige basisschool en telt rond de 220 leerlingen op 1 februari 2023, verdeeld over 9 groepen.  Op de basisschool werken 26 personeelsleden. Daarnaast werken op bepaalde dagdelen van de week vakdocenten van KOO (voorheen het Koorenhuis) en/of Cultuurschakel, een schoolmaatschappelijk werker en een fysiotherapeut. 

Onze peuterschool heeft 2 groepen, verdeeld over de week met maximaal 16 kinderen. Totaal spreken we over ongeveer 32 peuters. De peuters worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers, een intern begeleider en een coach.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Bavinckschool werkt nauw samen met DAK Kindercentra, locatie Laura DAK, Acaciastraat 139a, telefoon 070-3023082. Hun gebouw staat op 10 meter afstand van ons gebouw. De kinderen die gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang spelen dan ook op het schoolplein van de Bavinckschool buiten.

Peuters die bij ons op de peuterschool zitten gaan i.p.v. hele dagen, dagdelen naar school. Dit gaat om minimaal 2 en maximaal 5 dagdelen (bij een indicatie vanuit het Centrum Jeugd en Gezin).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De kinderen gaan op een prettige manier met elkaar om en bij incidenten gaan we altijd in gesprek met de kinderen. We willen ze inzicht geven in hun handelen en ze laten inzien dat je met praten verder komt dan met schelden of vechten. We streven ernaar dat de kinderen met plezier naar schoolgaan. En als ze met plezier naar school gaan, voelen ze zich prettig en als ze zich prettig voelen komen ze beter tot leren.

Terug naar boven