Basisschool Bavinck

Acaciastraat 141 2565 JZ Den Haag

Schoolfoto van Basisschool Bavinck

In het kort

Toelichting van de school

De Bavinckschool is een school voor Protestants Christelijk Onderwijs. Onze school is gevestigd in een prachtig gerenoveerd gebouw.

Onze visie luidt "Ieder Kind is Uniek" en wordt ondersteund door vier pijlers:

  • Piramide: een doorgaande ontwikkeling van peuter naar kleuter.
  • Leefstijl: een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Meervoudige Intelligentie: een manier van werken waardoor leren leuker wordt en makkelijker lijkt.
  • Kunstmagneet: structureel les voor alle kinderen in dans, muziek en theater door bevoegde docenten van het Koorenhuis.

Lees ook andere informatie op onze schoolsite: www.bavinckschooldenhaag.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek!
  • Doorgaande lijn peuter-kleuter
  • Goed schoolklimaat
  • Verschillende werkvormen
  • Professioneel kunstaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ieder schooljaar starten we in augustus met 8 groepen en lopende het schooljaar worden dat er 9, omdat groep 1 dan gesplitst wordt. Het streven is om maximaal 30 leerlingen in een groep te plaatsen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Bavinckschool werkt nauw samen met DAK Kindercentra, locatie Laura DAK, Acaciastraat 139a, telefoon 070-3023082. Hun gebouw staat op 10 meter afstand van ons gebouw. De kinderen die gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang spelen dan ook op het schoolplein van de Bavinckschool buiten.

Peuters die bij ons op de peuterschool zitten gaan i.p.v. hele dagen, dagdelen naar school. Voor de dagdelen dat ze niet naar school gaan, zijn er mogelijkheden voor opvang bij Laura Dak. U kunt hiervoor informatie op vragen bij de unitmanager op bovengenoemd telefoonnummer.

De website van Laura DAK is http://www.dakkindercentra.nl/contact/vestigingen/laura-dak-acaciastraat-139a.html

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De kinderen gaan op een prettige manier met elkaar om en bij incidenten gaan we altijd in gesprek met de kinderen. We willen ze inzicht geven in hun handelen en ze laten inzien dat je met praten verder komt dan met schelden of vechten. We streven ernaar dat de kinderen met plezier naar schoolgaan. En als ze met plezier naar school gaan, voelen ze zich prettig en als ze zich prettig voelen komen ze beter tot leren.

Terug naar boven