Speciaal Basisonderwijs Merlijn

Paets van Troostwijkstr 87 2522 DM Den Haag

  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Twee keer in het schooljaar, in oktober en in april, worden de toetsen van het Cito-LVS afgenomen. De kinderen maken een toets op hun eigen niveau. Zo kan het kind laten zien wat het de afgelopen periode heeft bijgeleerd en wat de leerdoelen voor de komende periode gaan worden. de resultaten worden verwerkt in het Ontwikkelingsperspectief en in de ontwikkelgesprekken met kind en ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Verwijzingsgegevens van de afgelopen vijf schooljaren

JAAR                14-15   15-16   16-17   17-18   18-19

Praktijkonderwijs  20         19       18       18         15

VMBOBBL/KBL*     5           2         7         6           3

VMBOTL                1                                 1          1

VSO                      3           2                    2          3

Totaal                  28          23       25        27        22

* Dit kan zowel zonder als met Leerwegondersteuning.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven