Speciaal Basisonderwijs Merlijn

Paets van Troostwijkstr 87 2522 DM Den Haag

  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs Merlijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven er naar om per groep zo min mogelijk verschillende leerkrachten te laten werken. Bij ziekte van een groepsleerkracht zal de groep zo mogelijk worden opgevangen door een van de collega’s. Soms zal het nodig zijn om de kinderen over de andere groepen te verdelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook voor deze groepen wordt bovenstaande urenverdeling aangehouden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

SBO Merlijn hanteert de volgende richtlijnen voor de effectieve leertijd in alle groepen:

  1. rekenen: 20%
  2. taal/lezen: 30%
  3. wereldorientatie: 30%
  4. kunstzinnige orientatie: 10%
  5. bewegingsonderwijs en spel: 10%

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SBO Merlijn biedt onderwijs aan alle kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring SBO. Daarnaast bieden we onderwijs aan neveninstromers met een extra ondersteuningsbehoefte.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven