rkbs De Regenboog

Linnaeusstraat 12 2522 GR Den Haag

Schoolfoto van rkbs De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de duiding van de cijfers in de context van onze school nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de directie van onze school. Onze contactpersoon betreffende kwaliteitszorg is mevr J.Hendriks.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hanteren op school het leerlingvolgsysteem van de uitgeverij BOOM; schoolvaardigheidstoetsen. 

In groep 2, 4, 6 en 8 maken we voor alle kinderen een ontwikkelingsverwachting. In de schoolgids staat toegelicht hoe dat wat opgebouwd. De ontwikkelingsverwachting is vervolgens het kader voor het kind; voldoet hij / zij aan de verwachting of wat moet de school of ouder doen om dat te bereiken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

DUO biedt ons geen ruimte om alle adviezen die wij geven ook op die wijze in te voeren. Het betreft hier met name kinderen die uitstromen naar de internationale schakelklas of kopklas. In de schoolgids staan alle adviezen van het afgelopen schooljaar verder gespecificeerd. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2013 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van een regulier periodiek kwaliteitsonderzoek alsmede deelname aan het stelselonderzoek. Het rapport is nog niet gepubliceerd op de site van de inspectie. Het oordeel is wederom een basisarrangement.

Terug naar boven