rkbs De Regenboog

Linnaeusstraat 12 2522 GR Den Haag

Schoolfoto van rkbs De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de duiding van de cijfers in de context van onze school nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de directie van onze school. Onze contactpersoon betreffende kwaliteitszorg is mevr J.Hendriks.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hanteren op school het leerlingvolgsysteem van de uitgeverij BOOM; schoolvaardigheidstoetsen. 

In groep 2, 4, 6 en 8 maken we voor alle kinderen een ontwikkelingsverwachting. In de schoolgids staat toegelicht hoe dat wat opgebouwd. De ontwikkelingsverwachting is vervolgens het kader voor het kind; voldoet hij / zij aan de verwachting of wat moet de school of ouder doen om dat te bereiken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

DUO biedt ons geen ruimte om alle adviezen die wij geven ook op die wijze in te voeren. Het betreft hier met name kinderen die uitstromen naar de internationale schakelklas of kopklas. In de schoolgids staan alle adviezen van het afgelopen schooljaar verder gespecificeerd. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2013 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van een regulier periodiek kwaliteitsonderzoek alsmede deelname aan het stelselonderzoek. Het rapport is nog niet gepubliceerd op de site van de inspectie. Het oordeel is wederom een basisarrangement.

Terug naar boven