rkbs De Regenboog

Linnaeusstraat 12 2522 GR Den Haag

Schoolfoto van rkbs De Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is heel vervelend maar ook leerkrachten kunnen ziek worden. Op dat moment zal er gezocht worden naar een goede vervanging. Natuurlijk zullen wij eerst proberen om vervanging van buiten aan te trekken. Wanneer wij geen vervanging (intern of extern) kunnen organiseren wordt de groep verdeeld over de andere groepen. Wij zullen onze uiterste best doen om geen groep naar huis te hoeven sturen. U kunt een opperste inspanning van ons verwachten om dit te bewerkstelligen maar garanties kunnen wij helaas niet bieden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben op Rkbs De Regenboog veel aandacht voor talentontwikkeling. Hiervoor maken wij gebruik van vakleerkrachten. In het programma is opgenomen dat elke klas op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag anderhalf uur een vakuur heeft. Wij noemen dat BOS (brede ontwikkelings school). De leerlingen krijgen de volgende BOS-vakken: Muziek, Beeldende kunst (CKV), Techniek en Theater/Dans. Naast de 2 gymuren bewegen de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 40 minuten onder begeleiding sportdocenten buiten. We noemen dat begeleid buitenspel.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Door middel van een subsidieregeling van de gemeente Den Haag hebben we een verlengde schooldag. Naast bovenstaande lesmomenten is er ook nog pauzetijd opgenomen in het rooster van de kinderen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Door middel van een subsidieregeling van de gemeente Den Haag hebben we een verlengde schooldag. Naast bovenstaande lesmomenten is er ook nog pauzetijd opgenomen in het rooster van de kinderen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor iedere leerling wordt in groep 2, 4, 6 & 8 een ontwikkelingsverwachting geformuleerd. Wij doen op die momenten een uitspraak over de ontwikkeling die we van de leerling de komende jaren mogen verwachten op de leergebieden, gezien het beeld dat wij op dat moment van de leerling hebben.

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoeften zijn ook welkom op onze school. We kijken of we het kind de ondersteuning kunnen bieden die een kind nodig heeft.

Of wij de goede school zijn voor een kind, bepalen we aan de hand van drie criteria:

1. is een kind gelukkig of zo gelukkig als een kind kan zijn op school;

2. is er sprake van ontwikkeling (al dan niet zichbaar in het LVS);

3. kunnen we de ondersteuning georganiseerd krijgen (alleen of met behulp van derden). 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven