rkbs De Regenboog

Linnaeusstraat 12 2522 GR Den Haag

Schoolfoto van rkbs De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van rkbs De Regenboog. Het is de bedoeling dat u middels de informatie op dit venster een goed beeld van onze school krijgt en dat u onze school kunt vergelijken met andere scholen in Nederland. De gegevens die op dit venster te vinden zijn, komen voor een deel van DUO en de inspectie. Waar het mogelijk en gewenst was hebben wij een toelichting gegeven op de gegevens die u hier aantreft.

Wilt u een echt goed beeld van onze school krijgen en een beeld van de context waarin wij het onderwijs aan onze kinderen moeten vormgeven, dan verwijzen wij u naar onze website en onze schoolgids maar meer nog dan dat nodigen wij u van harte uit om bij ons langs te komen en zelf te zien, horen en voelen wat voor een school wij zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Erkende ongelijkheid
  • Waarde van genade
  • Leren van en met elkaar
  • Circle of courage

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen getoond zijn de leerlingaantallen van oktober. Aan het eind van het schooljaar hebben wij ruim 750 leerlingen. Door het jaar heen is er een constante instroom van leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
611
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven