KC Toermalijn

Weimarstraat 300 2562 HS Den Haag

  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat
  • Op Toermalijn staat talentontwikkeling centraal. Zo krijgen de kinderen uit 1-2 dansles.
  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat.
  • Januari 2025 hopen wij terug te keren naar de nieuwbouw aan de Beeklaan 184.
  • Schoolfoto van KC Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u onze schoolpagina bekijkt!
Wij geven u graag informatie over onze onderwijsvisie en organisatie, als u overweegt uw kind bij onze school aan te melden. Deze schoolpagina geeft u informatie over KC Toermalijn. De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten.

Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school. Sfeer is natuurlijk pas echt goed te voelen als u door het Kindcentrum loopt.

Wij zijn telefonisch tijdens werkdagen te bereiken via 070-3648681
Kijk ook even op onze website: http://www.kctoermalijn.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum: van 2,5-12 jaar
  • Domeinonderwijs
  • Onderwijs van de toekomst
  • Talentontwikkeling
  • Veilig en respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op KC Toermalijn wordt in drie domeinen gewerkt: domein 1-2, domein 3-5 en domein 6-8. Binnen elk domein krijgen de leerlingen instructie in niveaugroepen. Het gemiddelde leerlingenaantal per instructiegroep is ca 20 leerlingen. De leerlingen van KC Toermalijn zijn afkomstig uit alle sociale groepen van de samenleving en hebben verschillende culturele en verschillende godsdienstige achtergronden.
De prognose is dat het leerlingaantal voor de komende jaren stabiel blijft. We verwachten een stijging in het leerlingaantal als we met ons Kindcentrum terug verhuizen naar ons geheel verbouwde pand aan de Beeklaan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Iedere ochtend gaat de voordeur open om 8.20 uur. De leerlingen hebben dan 10 minuten om afscheid te nemen, naar de klas te lopen en hun jas op te hangen. Tijdens deze inloop ontvangt de leerkracht iedere leerling bij de klassendeur. Om 8.30 uur gaat de deur dicht en starten de lessen. Ouders van de peuters en kleuters kunnen hun kind naar de groep brengen. De leerlingen in domein 345 en domein 678 gaan zelfstandig naar de klas.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag blijven alle leerlingen tussen de middag op school, waar zij een sportieve pauze aangeboden krijgen, onder begeleiding van een vakleerkracht van SportTalent en eigen leerkrachten. Op deze manier is er elke dag voldoende gelegenheid om te bewegen en leren de kinderen nieuwe sporten/spelen kennen. De lunch, die alle leerlingen op maandag en vrijdag van huis meenemen en op dinsdag en donderdag wordt verzorgd door Tommy Tomato (iig gratis tot december 2023), wordt in de klas met de eigen groep gebruikt onder begeleiding van de leerkracht. 
Om 15.15 uur (op woensdag om 12.30 uur) komen alle leerlingen met de leerkracht naar buiten waar ze door ouders of de BSO worden opgehaald of vanwaar ze zelfstandig naar huis kunnen gaan.
Iedere woensdag wordt er een buitenschools sportmoment georganiseerd door de vakleerkracht gym. Uw kind kan zich hier per periode voor aanmelden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het goed in zijn/haar vel zit en als het zichzelf kan zijn. Daarom werken wij op Toermalijn met PBS (Positive Behaviour Support) Om de veiligheid van een leerling, een klas en de hele school in de gaten gehouden monitoren wij de veiligheid met SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst) en met Swis Suite. Hoe ons veiligheidsbeleid er verder uitziet en hoe wij de omgeving en ouders hierbij betrekken, vertellen we op deze pagina.

Terug naar boven