De Drie Linden

2e Braamstraat 5 2563 HJ Den Haag

  • Schoolfoto van De Drie Linden
  • Schoolfoto van De Drie Linden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De toetsresultaten bevestigen het schooladvies.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten  zijn afkomstig uit de methode-gebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen. Deze toetsen worden geanalyseerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider. Er worden trendanalyses gemaakt en besproken op studiedagen en/of teamvergaderingen. Naar aanleiding hiervan worden onderwijsprogramma's waar nodig aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen zijn zorgvuldig tot stand gekomen; en afgestemd op de mogelijkheden van de individuele leerling. Informatie van het voortgezet onderwijs wijst uit, dat de leerlingen die van De Drie Linden in de afgelopen jaren naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan, over het algemeen nog steeds goed op hun niveau zitten; sommigen zijn doorgestroomd naar een hogere vorm van onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven