De Drie Linden

2e Braamstraat 5 2563 HJ Den Haag

  • Schoolfoto van De Drie Linden
  • Schoolfoto van De Drie Linden

Het team

Toelichting van de school

Op onze website is te zien wie er bij ons werken!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stap 1: Intern vervangen

Stap 2: Collega's vragen extra te komen werken

Stap 3: Externe vervanging

Stap 4: Verdelen van de klassen

Stap 5: Leerlingen naar huis sturen (eerst de 4-jarigen)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zijn een gezonde 1-stroom school. Dit betekent dat we van iedere groep 1 klas hebben. Gemiddeld zitten er 25 leerlingen in een groep.

We hanteren het leerstof jaarklassen systeem. Dit betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Met behulp van het Directe Instructiemodel zijn wij in staat leerlingen op niveau les te geven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Drie Linden heeft de basiskwaliteit op orde. Wij volgen de cyclus van het Handelings Gericht Werken (HGW). Telkens maken wij de afweging of wij in staat zijn in de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling te voorzien. Dit doen wij in samenwerking met de ouders,  deskundigen in de school, de adviseur van het samenwerkingsverband en eventueel externe deskundigen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel.

In de school hebben wij: twee intern begeleiders zonder groepstaken; twee onderwijsassistenten die werk in de drie kleutergroepen. Gezien de kleine omvang van de school zijn functies als rekenspecialist, specialist hoogbegaafdheid, cultuur coördinator, specialist lezen en dyslexie e.d. ondergebracht bij de groepsleraren, waarmee in hun taakbeleid rekening wordt gehouden. In school zijn ook aanwezig: logopedie (2 dagdelen) en kinder-fysio-therapie (1 dagdeel), schoolmaatschappelijk werk (1 dagdeel) en externe remedial teaching (via arrangementen).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven