De Drie Linden

2e Braamstraat 5 2563 HJ Den Haag

 • Alle kinderen krijgen iedere week muziek van onze muziekmeester Nick. Altijd feest!
 • Ieder jaar doet de hele school mee met de Culturele Spelen als opwarmer voor de Week van de Betovering in de herfstvakantie in Den Haag!
 • Ieder jaar gaan alle groepen 2 keer per jaar naar het bos. Groep 7 en 8 gaan lekker op de fiets!
 • Op kamp bezoek bij groep 7-8
 • Schoolfoto van De Drie Linden

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s), verzorger(s) en andere geïnteresseerden,

Welkom bij De Drie Linden. Wij zijn een veilige, fijne, kleine school midden in de Heesterbuurt.

Op deze schoolpagina laten wij kort zien hoe wij werken aan onze drie kernwaarden:

 • Samen - Op De Drie Linden leer je respect te hebben voor jezelf, elkaar en onze planeet
 • Ontwikkelen - Op De Drie Linden leer je in een vertrouwde structuur je talenten kennen, ontwikkelen en waarderen 
 • Toekomstgericht - Op De Drie Linden krijg je een veilige start in het onderwijs zodat je vol vertrouwen, betrokken en nieuwsgierig de wereld in kan.

Mocht u vragen hebben, stel ze!

De Drie Linden laat je groeien

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Ontwikkelen
 • Toekomst gericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We werken op onze school in heterogene groepen, waarbij het leerlingenaantal per groep ca. 25 is. De leerlingen van De Drie Linden zijn afkomstig uit alle sociale groepen van de samenleving en hebben verschillende culturele en verschillende godsdienstige achtergronden. Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren stabiel gebleven. De prognose is dat het leerlingaantal voor de komende jaren stabiel blijft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Iedere ochtend om 8.20 uur gaan de deuren open. De leerlingen hebben dan 10 minuten om binnen te komen, de jas op te hangen en naar de klas te lopen. Kleuters worden door ge groepsleerkracht opgevangen op het schoolplein. Om 8.30 uur starten de lessen. Ouders mogen niet mee de school in.

Om 14.00 uur komen de leerkrachten met de groep naar buiten. Dan kunnen ouders even kort met de leerkracht praten, iets doorgeven of een afspraak maken.

Ouders mogen op afspraak wel in de school komen.

In verband met het 5-gelijke dagen rooster worden er geen kosten gerekend voor de tussenschoolse opvang. 

Laura Dak Kinderopvang verzorgt de voor- en naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het actuele schoolveiligheidsplan, anti-pestprotocol, protocol toelaten en verwijdering en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u op de website van onze school, onder het kopje praktische informatie.

Terug naar boven