Europese School Den Haag

Houtrustweg 2 2566 HA Den Haag

  • Collaborative learning enhances social dynamics in class and teaches skills for life.
  • We are proud of our qualified international teachers who are engaged and committed to the academic and personal development of our pupils.
  • We have a well-equipped music room where our pupils and specialist teachers sing and fill the hallways with the happy sound of music.
  • We offer tuition in 12 European languages, with native speaker teachers and a community enriched with families from all over the world.
  • We know education is more than just academics. Social-emotional development, self-confidence and happiness are equally important for TCKs.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In our school we have appointed replacement teachers. If a member of staff is ill or absent due to leave or professional development, the ESH can replace staff from their own replacement pool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

ESH also offers daily Greek, Finnish, Slovenian, Romanian, Polish, Portuguese and Italian mother tongue lessons for Nursery & Primary Pupils.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Please read our Support Plan for full information on the support we offer our pupils

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven