Protestants Christelijke Basisschool Oranjeschool

Westduinweg 127 2583 AA Den Haag

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Oranjeschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect, openheid, verbinding
  • Continue kwaliteitsverbetering
  • Taalklassen tbv Ned. taalontw.
  • Pluswerk en plusgroepen
  • Vakleerkrachten muziek & gym

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Veiligheid op het schoolplein

Het is goed gebruik op de Oranjeschool dat de directie samen met het team van leerkracht gedurende 10 minuten voor en naschooltijd toeziet op een goede en veilige gang van zaken aan het begin en aan het einde van de schooldag. Als school ben je verantwoordelijk voor een veilige situatie op die momenten. Bijvoorbeeld: een leerkracht die een oogje in het zeil houdt bij (de in-/uitgang van) de fietsenstalling en de schoolpoort, alle leerkrachten die er zorg voor dragen dat kinderen de school niet al ruziënd inlopen of verlaten enz.

Wanneer ouder(s)/ verzorger(s)  hun kind(eren) een half uur voordat de school begint naar school sturen, is dat de eigen verantwoordelijkheid. De school kan geen verantwoordelijkheid dragen voor kinderen die meer dan een kwartier voor schooltijd op het schoolplein komen spelen. Hetzelfde geldt voor kinderen die langer dan een kwartier na schooltijd op het plein blijven spelen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind op tijd (= niet te vroeg en niet te laat) naar school worden gebracht en weer worden opgehaald. In heel bijzondere omstandigheden kunnen ouder(s)/ verzorger(s) de school vragen om een keer iets extra’s te doen, maar daarover heeft dan overleg en afstemming plaatsgevonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is toegevoegd aan de schoolgids via een bijlage.

Pestprotocol

Het pestprotocol van de Oranjeschool is toegevoegd aan de schoolgids via een bijlage.

Veiligheidsplan Oranjeschool

Het veiligheidsplan van de Oranjeschool is toegevoegd aan de schoolgids via een bijlage.

Veiligheid op het schoolplein

Het is goed gebruik op de Oranjeschool dat de directie samen met het team van leerkracht gedurende 10 minuten voor en naschooltijd toeziet op een goede en veilige gang van zaken aan het begin en aan het einde van de schooldag. Als school ben je verantwoordelijk voor een veilige situatie op die momenten. Bijvoorbeeld: een leerkracht die een oogje in het zeil houdt bij (de in-/uitgang van) de fietsenstalling en de schoolpoort, alle leerkrachten die er zorg voor dragen dat kinderen de school niet al ruziënd inlopen of verlaten enz. Wanneer ouder(s)/ verzorger(s)  hun kind(eren) een half uur voordat de school begint naar school sturen, is dat de eigen verantwoordelijkheid. De school kan geen verantwoordelijkheid dragen voor kinderen die meer dan een kwartier voor schooltijd op het schoolplein komen spelen. Hetzelfde geldt voor kinderen die langer dan een kwartier na schooltijd op het plein blijven spelen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind op tijd (= niet te vroeg en niet te laat) naar school worden gebracht en weer worden opgehaald. In heel bijzondere omstandigheden kunnen ouder(s)/ verzorger(s) de school vragen om een keer iets extra’s te doen, maar daarover heeft dan overleg en afstemming plaatsgevonden.

Terug naar boven