Ds. D.J. Karresschool

Naarderstraat 170 2574 PK Den Haag

Schoolfoto van Ds. D.J. Karresschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Betrokken
  • Respect
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Samen op de Ds. D.J. Karresschool

De Ds. D.J. Karresschool is een school voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Dit betekent dat onze peuterschool Karres ook bij de school hoort. De directeur van de school is verantwoordelijk voor peuterschool Karres. De peutergroepen vormen samen met de groepen 1, 2 en 3 de onderbouw. In alle peuter- en kleutergroepen werken de pedagogisch medewerkers en leerkrachten daarom volgens dezelfde pedagogische visie. De lesprogramma’s van de peuter- en kleutergroepen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De pedagogische medewerkers en de leerkrachten zorgen voor een vloeiende doorgaande leerlijn en zorgen daardoor voor een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten uit de onderbouw gaan uit van het spelend leren, dat is immers dé manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen.  

Team

Op onze school werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten zoveel mogelijk samen als één team. We onderschrijven allemaal dezelfde didactische en pedagogische visie op ontwikkeling. Onze medewerkers zetten zich in om hoge verwachtingen te realiseren. De grootste uitdaging die er ligt voor de toekomst is het lerarentekort. Op dit moment werkt een volledig team enthousiast en gemotiveerd aan de ontwikkeling van de leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
264
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het sociale veiligheidsplan moet jaarlijks worden ge-update. Aangezien dit een tijdje niet is gebeurd, schrijven we samen met School & Veiligheid een vernieuwd schoolveiligheidsplan. Hierbij houden we de richtlijnen van SCOH aan. 

Terug naar boven