Startpunt International

Suze Robertsonstraat 103 2526 WS Den Haag

 • De eerste Nederlandstalige IB Worldschool ter wereld!
 • Startpunt International is een gezonde school.
 • Leerlingen leren het beste door onderzoek te doen.
 • Samen weet je meer dan alleen.
 • Door het samen goed te hebben, leer je meer.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op “openbare basisschool Startpunt International", de eerste Nederlandstalige IB Worldschool ter wereld!

Het Internationaal Baccalaureaat wil onderzoekende, goed geïnformeerde en zorgzame wereldburgers ontwikkelen die door middel van intercultureel begrip en respect bijdragen aan een betere en vreedzamere wereld (IBO, 2019). 

Het IB moedigt leerlingen over de hele wereld aan zich actief in te zetten, meelevend te zijn, hun leven lang door te leren en te begrijpen dat andere mensen, zo verschillend als ze zijn, het ook bij het rechte eind kunnen hebben. 

Ons onderwijs sluit hier naadloos op aan. Kom vooral eens langs voor een rondleiding!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Onderzoekend leren
 • Conceptueel onderwijs
 • Respect & Burgerschap (o.a. leerlingprofiel)
 • Duurzaamheid
 • Sport & Bewegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt aan het begin van het schooljaar 2024/2025  zo’n 185 leerlingen, verdeeld over negen groepen. Onze leerling populatie beslaat maar liefst 24 verschillende nationaliteiten en is internationaal georiënteerd. Onze leerlingen komen uit de Schilderswijk, Rijswijk, Centrum, Westland, Laak en Mariahoeve.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag en donderdag bieden wij (vrijwillige) naschoolse activiteiten aan in drie blokken per jaar. 

Maandag: van 14.30 - 16.00 uur
Dinsdag: van 14.30 - 15.30 uur
Donderdag: van 14.30 - 16.00 uur

Leerlingen kunnen zich inschrijven voor deze activiteiten en worden ingedeeld op basis van loting.

Maandag: schoolzwemmen voor groep 3 en 4, storytelling voor groep 1 en 2, kunst, presenteren en huiswerkbegeleiding voor groep 5 t/m 8.
Dinsdag: schoolzwemmen voor groep 5, dans voor groep 1 t/m 3, Engelse les voor groep 4 en 5, natuur en huiswerkbegeleiding voor groep 3 t/m 5.
Donderdag: Engels/songwriting, boekenclub, koken, schaken/spelletjes, podcast maken, huiswerkbegeleiding, allen voor groep 5 t/m 8.

Achter Startpunt International ligt de Haagse Sporttuin Schilderswijk. Kinderen van onze school kunnen daar elke middag, in het weekend en in de vakanties gratis sporten. Zie: www.sporttuinschilderswijk.nl 

De Haagse Sporttuin Schilderswijk is een multifunctioneel sportcomplex van 2000m2 dat kinderen uit de Schilderswijk de kans biedt om laagdrempelig deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten. Het terrein is in 2021/2022 gerenoveerd tot een echte Skills Garden waar jong en oud (van 0 jaar tot 100 jaar) veelzijdig kan bewegen zodat deze sporters zich breed-motorisch ontwikkelen. Dit zorgt voor zeer goede bewegers, voorkomt blessures en gezondheidsklachten en talenten kunnen zo makkelijker gescout worden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 • Wij werken met de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze treft u in de bijlage.
 • Ook heeft de school een veiligheidsplan waar alle afspraken rond veiligheid staan vermeld. Deze treft u in de bijlage. 
 • Mobiele telefoons zijn niet toegestaan op school. Mocht een leerling toch een telefoon nodig hebben, kan deze in bewaring worden gegeven bij de leerkracht.

Terug naar boven