Startpunt International

Suze Robertsonstraat 103 2526 WS Den Haag

  • De eerste Nederlandstalige IB Worldschool ter wereld!
  • Startpunt International is een gezonde school.
  • Leerlingen leren het beste door onderzoek te doen.
  • Door het samen goed te hebben, leer je meer.
  • Samen weet je meer dan alleen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op “openbare basisschool Startpunt International", de eerste Nederlandstalige IB Worldschool ter wereld!

“Het IB heeft tot doel onderzoekende, goed geïnformeerde en zorgzame jonge mensen in hun ontwikkeling bij te staan zodat zij zich inzetten om de wereld te verbeteren en vreedzamer te maken door culturele verschillen te overbruggen met begrip en respect.”  

Het IB moedigt leerlingen over de hele wereld aan zich actief in te zetten, meelevend te zijn, hun leven lang door te leren en te begrijpen dat andere mensen, zo verschillend als ze zijn, het ook bij het rechte eind kunnen hebben. (www.ibo.org).

Ons onderwijs sluit hier naadloos op aan. Kom vooral eens langs voor een rondleiding!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend leren
  • Denken in concepten
  • Respect & Burgerschap
  • Duurzaamheid
  • Sport & Bewegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt aan het begin van het schooljaar 2023/2024  zo’n 185 leerlingen, verdeeld over negen groepen. Onze leerlingpopulatie beslaat maar liefst 18 verschillende nationaliteiten en is internationaal georiënteerd. Onze leerlingen komen uit Rijswijk, Centrum, Westland, Laak, Mariahoeve en de Schilderswijk. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Achter Startpunt International ligt de Haagse Sporttuin Schilderswijk. Kinderen van onze school kunnen daar elke middag, in het weekend en in de vakanties gratis sporten. Zie: www.sporttuinschilderswijk.nl

De Haagse Sporttuin is in 2021 verbouwd tot een athletic skills garden. Een beweegomgeving die uitnodigend en uitdagend is. Gebaseerd op het athletic skills model waarin de tien grondvormen van bewegen zijn verwerkt. 

We werken samen met de 2Penselen van 2Samen, zij verzorgen de Buitenschoolse Opvang van 15.30 - 18.00 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

.

Terug naar boven