Rooms Katholieke Basisschool Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee

Jachtlaan 9a 9934 JA Delfzijl

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u enigszins inzicht in de Sterre der Zee.

KBS OLV Sterre der Zee, een katholieke school voor ervaringsgericht onderwijs. 

Het Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) wil het beste halen uit kinderen. Dit doet het door te focussen op de kwaliteit van het proces van het leren: op het welbevinden en op de betrokkenheid van de kinderen. Het focussen op welbevinden en betrokkenheid blijkt een waardevolle bril te bieden om beter greep te krijgen op processen van leren en ontwikkelen.

Het EGO wil op die manier bijdragen tot:

  • een gezonde emotionele ontwikkeling
  • fundamenteel leren (deep level learning)
  • ontwikkeling in de breedte
  • meer verbondenheid

SchoolVenster biedt u enigszins inzicht in onze school de Sterre der Zee te Delfzijl. U vindt informatie over ons onderwijs, leerlingenaantallen, toetsgegevens en foto's van onze school. Toch zijn wij van mening dat wij u een belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer. Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur Alex Otten: 0596-613299 en kijken op onze website: www.kbs-sterrederzee.nl.

We wensen u veel leesplezier en hopen snel kennis met u te kunnen maken.

Namens het team van KBS OLV Sterre der Zee

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoog Welbevinden
  • Hoge betrokkenheid
  • Gepersonaliseerd leren
  • ontwikkelen in de breedte
  • Aandacht voor talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderen krijgen bij ons een veilige, uitdagende en gestructureerde leeromgeving. Leren naar ieders kunnen is een actief proces gekoppeld aan onze visie op het ERVARINGSGERICHT onderwijs en de uitgangspunten van onze identiteit. We werken vanuit vertrouwen en staan open voor elkaar, zowel leerkrachten, leerlingen als ouders.

Doordat we een kleine school zijn met veel extra ondersteuning zorgt dit er o.a. voor dat we goed tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Groot en klein kent elkaar en samen maken we de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven