Het Spectrum

Florijnstraat 5 2645 HH Delfgauw

  • Aandacht voor de individuele leerling.
  • Buiten spelen in een groenrijke omgeving.
  • Veel bewegen van klein tot groot.

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool voor uw kind kiest u met zorg uit. Tenslotte gaat uw kind daar acht jaar naar toe en dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Kiezen is moeilijk, want er zijn nogal wat verschillen tussen scholen. Om het u overzichtelijker te maken bij deze keuze, vindt u op deze site al heel wat informatie over Het Spectrum in Delfgauw. Op deze site vindt u ook een samenvatting van de belangrijkste informatie in de schoolgids. Voor een uitgebreide presentatie van onze school, nodigen wij u uit om onze website te bezoeken. www.hetspectrumdelfgauw.nl

Natuurlijk bent u altijd welkom met uw vragen of opmerkingen over de informatie op deze site. U kunt dan het best (telefonisch) contact opnemen met de school, telefoon nummer  0 15 - 25 73 621 of een email sturen naar info@hetspectrumdelfgauw.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Vertrouwen
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is gesitueerd in een wijk waar het aantal jonge kinderen sterk afneemt. Wij zijn graag die kleine school in de wijk en streven er naar om de groepen klein te houden, 8 groepen met niet meer dan 28 kinderen, om zo optimaal de verbinding te kunnen maken met alle betrokkenen van Het Spectrum. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven