Rooms Katholieke Basisschool t Klosterhufke

Kloosterhof 30 6653 BS Deest

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool t Klosterhufke

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van 't Klosterhufke. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol onderwijs met IPC
  • Sterk pedagogisch beleid
  • Betrokkenheid van leerlingen
  • De basis op orde
  • Een professionele cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hieronder ziet u het aantal leerlingen van de afgelopen jaren. Het leerlingenaantal lijkt nu te stabiliseren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school waarborgt de veiligheid van haar leerlingen. De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten. Tevens wordt in voorkomende gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie, een aanspreekpunt pesten, een coördinator anti-pest beleid, een klankbordgroep (ouders, aanspreekpunt pesten en directeur) en een (interne en externe) vertrouwenspersoon. I

Terug naar boven