Kindcentrum De Regenboog

Krikkenstraat 6 7701 CW Dedemsvaart

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina "Mijn scholen op de kaart" van Kindcentrum De Regenboog.

Wat fijn dat u hier bent. Kindcentrum De Regenboog, een school en opvang voor kinderen van 2-13 jaar, waar we vinden dat kinderen zoveel meer zijn dan cijfers en letters. Waar we met elkaar fantastische herinneringen aan deze tijd willen opbouwen, waar we werken, leven en leren met elkaar vanuit respect voor en met elkaar.

Wij hopen u via deze weg volledig te informeren over alle schoolzaken. Mocht u vragen hebben, mocht u suggesties hebben voor verbetering, dan horen we dat uiteraard graag van u via de genoemde informatie kanalen.

Met vriendelijke groeten,

Team KC De Regenboog

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, samen groeien
  • Meer dan basisvaardigheden
  • Zelfstandigheid en ontdekken
  • Veilig, betrokken, rust
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingen aantal op KC De Regenboog is stabiel, licht stijgend. Het aantal kinderen binnen de muren van de "school" is wel toegenomen omdat wij inmiddels als kindcentrum ook peuterspelen en BSO aanbieden. Een mooie ontwikkeling waarin opvang en onderwijs elkaar versterken en aanvullen. 

Door de opzet van de school hebben leerlingen alle ruimte om zich veilig en vertrouwd door het gebouw te bewegen. Het plein voor de kleinsten en de grotere kinderen is van elkaar gescheiden waardoor de allerjongsten in alle vrijheid (onder toezicht) vrij en veilig kunnen spelen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
248
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De samenwerking met Chrono en Welluswijs zal in 2026 leiden tot een steeds verder tot elkaar komend onderwijs en opvang team. Een volwaardig kindcentrum waar kinderen van 0-13 jaar (uiteindelijk gewenste situatie) voor een rijke "school"dag terecht kunnen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven