Shri Krishna School

Van Lawick van Pabstlaan 3 3453 RA De Meern

  • Schoolfoto van Shri Krishna School
  • Schoolfoto van Shri Krishna School

In het kort

Toelichting van de school

De Shri Krishna School in De Meern is een bijzondere basisschool. We zijn trots op onze hindoeïstische levenshouding. Daarom leert uw kind bij ons op school op een leerzame, speelse manier ook de basisbeginselen van het Hindoeisme. Dit doen we aan de hand van eigen, leuk lesmateriaal.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzaam
  • Talentontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
  • Hindoe waarden en normen
  • Hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op basis van de monitoring van de sociale veiligheid komen we tot de conclusie dat er een sociaal veilige omgeving is voor alle betrokkenen. 

Terug naar boven