Shri Krishna School

Lawick van Pabstlaan 1 3453 RA De Meern

Schoolfoto van Shri Krishna School

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In 2019-2020 heeft de eindtoets niet plaatsgevonden door de Corona-maatregelen, en de jaren daarvoor scoorden wij ver boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De leerkracht heeft goed zicht op de ontwikkeling van de leerling d.m.v. de methodegebonden toetsen en de CITO-toetsen. Periodiek wordt gekeken of de leerling de doelen behaald die samen met hem of haar zijn opgesteld. Zo niet dan wordt het plan van aanpak en behandelplan aangepast. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Op basis van de cijfers komen we tot de conclusie dat alle kinderen het niveau behalen van het advies dat ze krijgen. Sommige kinderen halen zelfs een hoger niveau. Er is dus geen afstroom. 
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven