Shri Krishna School

Lawick van Pabstlaan 1 3453 RA De Meern

Schoolfoto van Shri Krishna School

Het team

Toelichting van de school

We zijn een relatief jong team met vele jaren opgebouwde deskundige ervaring. 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een klein en hecht team dat zeer goed met elkaar samenwerkt o.b.v. een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Mede daardoor is het ziekteverzuim heel laag; er zijn nog nooit groepen naar huis gestuurd, want we lossen alles tot op heden samen op.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

O.b.v. onze identiteit zijn er gespecialiseerde leerkrachten voor Dharma en Yoga lessen. Door een hoge mate van deskundigheid hebben wij een zeer sterke zorgstructuur.

De kleinschaligheid van onze school biedt ons de ruimte om gepersonaliseerd leren vorm te geven. 

In ons nieuwe schoolgebouw kunnen we onze doelstellingen nog beter realiseren.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Shri Krishna school is een regionale school en gebruiken derhalve een continurooster d.w.z. dat alle leerlingen overblijven op school.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

"Om gelijke kansen te krijgen en om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs"; dat vormt het uitgangspunt voor ons onderwijs.

Onze leerlingen hebben allemaal verschillende onderwijsbehoeften en het is onze taak om hiervoor een passend aanbod te creëren. Op de Shri Krishna School denken we in oplossingen en vanuit de mogelijkheden van het kind. Vanuit een positieve grondhouding zoeken we samen met ouders naar een passende aanpak voor elke leerling. Er heerst een constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.

De leerkracht is de onderwijsprofessional, de ouders ervaringsdeskundige en de leerling mederegisseur van het eigen leerproces. Het stellen van uitdagende doelen geldt voor alle leerlingen, ook voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Zij profiteren van hoge verwachtingen. Leerkrachten bespreken hun hoge verwachtingen met de leerlingen. Leerlingen die effectieve feedback ontvangen, blijken aanzienlijk hogere leerprestaties te behalen dan leerlingen die dit niet krijgen. De ambities ten aanzien van de ondersteuningsmogelijkheden zijn:

  • Meer aandacht voor kinderen die meer kunnen en hoogbegaafdheid
  • Begeleiding leerkrachten bij speciale onderwijsbehoeften

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven