Pantarijn

Lawick van Pabstlaan 1 3453 RA De Meern

  • In het schooljaar 2020-2021 zal er gestart worden met de bouw van onze nieuwe duurzame school.
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van OBS Pantarijn.

OBS Pantarijn werkt aan origineel en nieuwsgierig onderwijs, waarbij vertrouwen, samenwerken en verantwoordelijkheid voorop staan. 

Wij creëren voor iedereen een veilige omgeving, waarin mensen elkaar respectvol ontmoeten, elkaar in hun waarde laten en vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar

Wij bieden een leeromgeving, waarin een ieder de kans krijgt en aangemoedigd wordt om zich optimaal en doelgericht te ontwikkelen. Wij bieden onderwijs op maat, waarbij we uitgaan van de verschillende niveaus en onderwijsbehoeften van kinderen. Tevens hebben wij een aanbod van voltijds hoogbegaafden onderwijs. 

In 2020 zal de nieuwbouw van onze school starten! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Kunst en cultuur
  • Vreedzame School
  • Tijd voor Talent
  • Natuur- en milieu educatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De teldatum voor het aantal leerlingen is 1 oktober. Pantarijn heeft op 01-10-2019 176 leerlingen. De prognose voor het schooljaar 2020-2021 ligt op 161 leerlingen. 

Weergave

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven