Pantarijn

Lawick van Pabstlaan 1 3453 RA De Meern

  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van obs Pantarijn.

Obs Pantarijn werkt aan origineel en nieuwsgierig onderwijs, waarbij vertrouwen, samenwerken en verantwoordelijkheid voorop staan. 

Wij creëren voor iedereen een veilige omgeving, waarin mensen elkaar respectvol ontmoeten, elkaar in hun waarde laten en vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar

Wij bieden een leeromgeving, waarin een ieder de kans krijgt en aangemoedigd wordt om zich optimaal en doelgericht te ontwikkelen. Wij bieden onderwijs op maat, waarbij we uitgaan van de verschillende niveaus en onderwijsbehoeften van kinderen. Tevens hebben wij een aanbod van voltijds hoogbegaafden onderwijs (VHB) in drie van onze groepen. 

Obs Pantarijn is gevestigd in een nieuw schoolgebouw en genieten wij van de frisse, open en ruime lokalen en het groene speelplein! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een sterke basis
  • Sterk vormgegeven leesonderwijs
  • Vreedzame School
  • Thematisch onderwijs en Culturele vorming
  • Tijd voor talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De teldatum voor het aantal leerlingen is 1 februari. Pantarijn heeft op 01 februari 2024, 158 leerlingen. De prognose voor het schooljaar 2024-2025 is 170 leerlingen.

In 2024-2025 groeien we naar 9 groepen. In januari 2024 zijn wij een tweede kleutergroep gestart en wij openen begin november 2024 een vierde voltijd hoogbegaafden groep (VHB). 

Heeft u interesse om onze school te bezoeken voor een rondleiding en een gesprek? Neemt u dan vooral contact op via directie.pantarijn@spoutrecht.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan is ter inzage aanwezig op school.

Terug naar boven