Prins Willem-Alexanderschool

Van Haemstedestraat 28 2678 TX De Lier

  • Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn trots op de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek. Een gemiddeld cijfer van een 7.7 is meer dan een ruim voldoende. Dit cijfer geeft ons de ruimte om de ontwikkelingen die in gang gezet zijn verder uit te diepen. De positieve reacties van ouders geven ook aan dat wij een juiste weg zijn ingeslagen. Dit onderzoek laat tevens zien hoe belangrijk wij de verbinding met ouders vinden en dit dus op een goede manier vorm weten te geven. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven