J.H. Donnerschool

Schoonderbekerweg 45 3794 NA De Glind

Schoolfoto van J.H. Donnerschool

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

De leerlingen van de J.H. Donnerschool stromen uit naar heel diverse schooltypes, dit is niet anders dan bij elke andere basisschool. Op grond van het OPP, de toets resultaten en de observatie van de leraren bekijken wij zorgvuldig tijdens de schoolloopbaan, welke uitstroombestemming voor de leerling de beste plek biedt. In het najaar wordt een intelligentietoets afgenomen (ADIT) en een leervorderingentoets. Op grond van de gegevens van alle jaren en van deze twee onderzoeken volgt het schooladvies. Dit bespreken wij  in december met de ouders, waarna aanmelding volgt bij de passende school. In het voorjaar maken alle leerlingen de CITO eindtoets.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven