J.H. Donnerschool

Schoonderbekerweg 45 3794 NA De Glind

Schoolfoto van J.H. Donnerschool

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

De leerlingen van de J.H. Donnerschool stromen uit naar heel diverse schooltypes, dit is niet anders dan bij elke andere basisschool. Op grond van het OPP, de toets resultaten en de observatie van de leraren bekijken wij zorgvuldig tijdens de schoolloopbaan, welke uitstroombestemming voor de leerling de beste plek biedt. In het najaar wordt een intelligentietoets afgenomen (ADIT) en een leervorderingentoets. Op grond van de gegevens van alle jaren en van deze twee onderzoeken volgt het schooladvies. Dit bespreken wij  in december met de ouders, waarna aanmelding volgt bij de passende school. In het voorjaar maken alle leerlingen de CITO eindtoets.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven