J.H. Donnerschool

Schoonderbekerweg 45 3794 NA De Glind

Schoolfoto van J.H. Donnerschool

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de J.H. Donnerschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Je talenten leren we samen ontdekken! Op de J.H. Donnerschool leer je eigen keuzes maken. Samen met onze deskundige leraren bouw je aan een stabiele en betrouwbare toekomst, waarin je je zelfstandig kan redden. We ontdekken samen welk talent je bezit en 'speciaal voor jou' werken we aan je mogelijkheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Stabiel
  • Betrouwbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De J.H. Donnerschool is een kleinschalige school voor speciaal onderwijs. Door de kleine klassen (maximaal 12 leerlingen) en de specifieke ondersteuning is er veel aandacht voor de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De school staat in een natuurlijke en landelijke omgeving in het Jeugddorp de Glind. Bij de school hoort een groen speelplein met veel buitenspeelmogelijkheden voor de pauzes van de leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De J.H. Donnerschool hanteert dezelfde vakantietijden als de scholen in de regio.

Een paar jaar geleden heeft de J.H. Donnerschool gekozen voor 5 gelijke schooldagen. De ervaring leert dat dit voor de leerlingen meer rust en continuïteit geeft. Ook is de onderwijstijd beter in te delen met dit rooster.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?