Openbare Basisschool De Distelvlinder

Zijderupsvlinderlaan 4 4105 TC Culemborg

  • Onze kleuters worden met allerlei materialen uitgedaagd om ontdekkend te leren.
  • Tijdens onze jaarlijkse podiumweek treden al onze leerlingen op.
  • De kleuters brengen elk voorjaar een bezoek aan Zorgboerderij De Witte Schuur.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van OBS De Distelvlinder. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen bouwen aan de toekomst!
  • Kunst, Cultuur en Bewegen
  • Ieder kind zijn eigen talenten
  • Een gestructureerd lesaanbod
  • Een Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school staat in Parijsch, een relatief nieuwe wijk in Culemborg, die nog steeds groeiende is. Het schooljaar 2022-2023 laat dan ook een stijgend aantal leerlingen zien; in de toekomst kan er sprake zijn van een wachtlijst om te grote groepen te voorkomen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven