Basisschool De Zevensprong

Dassenburcht 36B 5431 JZ Cuijk

Schoolfoto van Basisschool De Zevensprong

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten worden bij verlof vervangen via de vervangingspool Ingenium.
Er zijn 2 groepen vervangers: de DIPers, dit staat voor Digitale Invallers Pool en de VIPpers, dit staat voor Vaste Invallers Pool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit de gemeente Cuijk zijn combinatiefunctionarissen aangesteld. Dit is een gemeentelijk actie in het kader van meer en gezond bewegen. Op maandag verzorgen deze combinatiefunctionarissen de gymlessen. De leerkrachten zijn bij deze gymlessen aanwezig.

Binnen het team is sprake van een aantal specialisaties die in ons team worden ingezet.
Zo is één leerkracht opgeleid tot professioneel muzikant.
Is een andere leerkracht sterk in theater, toneelspelen.
We beschikken over een rekenspecialist.
De intern begeleider heeft diverse cursussen/opleidingen gevolgd op het gebied van gedrag en leren van leerlingen.
De ICT'er ondersteunt het team op ICT gebied en zorgt voor een optimale inrichting van het ICT netwerk.
Ouderbetrokkenheid krijgt gestalte via een leerkracht die hiervoor een studie heeft gevolgd

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Van een aantal vakken, zoals lezen en taal en de creatieve vakken is moeilijk in een tabel aan te geven hoeveel tijd hier exact aan besteed wordt. Deze zitten namelijk o.a. opgenomen in weektaken en groepsopdrachten en kunnen ook per leerling verschillen (differentiatie/afstemming).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan alle 4 - 12 jarigen.

In ons Schoolondersteuningsprofiel vindt u een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Een volledige beschrijving van ons ondersteuningsprofiel is te downloaden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven