Openbare Basisschool Het Stelleplankier

Hovenierstraat 1 4486 CK Colijnsplaat

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Stelleplankier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Stelleplankier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Stelleplankier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Stelleplankier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Stelleplankier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Om goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen is het voor onze school belangrijk om te weten wat leerlingen van de school vinden. Om leerlingen de mogelijkheid te geven ons te informeren over hetgeen ze belangrijk, waardevol en fijn vinden aan onze school en op welke punten we volgens hen nog kunnen verbeteren, vragen we leerlingen van groep 6 t/m 8 om de twee jaar in een enquête van Q-school naar hun mening. Deze vragenlijst wordt digitaal en anoniem afgenomen. De resultaten worden binnen het team, de MR en de leerlingenraad besproken en daarna met ouders gedeeld via de nieuwsbrief. 
Tevredenheid
6,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Om goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen is het voor onze school belangrijk om te weten wat ouders van de school vinden.
Om ouders de mogelijkheid te geven ons te informeren over hetgeen ze belangrijk, waardevol en fijn vinden aan onze school en op welke punten we volgens hen nog kunnen verbeteren, vragen we ouders om de twee jaar in een enquête van Q-school naar hun mening. Deze vragenlijst wordt digitaal en anoniem afgenomen. De resultaten worden binnen het team en de MR besproken en daarna met ouders gedeeld via de nieuwsbrief. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven