Mijndert van der Thijnenschool

Jan van Scorelstraat 11 7741 XM Coevorden

 • Schoolfoto van Mijndert van der Thijnenschool
 • Schoolfoto van Mijndert van der Thijnenschool
 • Schoolfoto van Mijndert van der Thijnenschool
 • Schoolfoto van Mijndert van der Thijnenschool

Het team

Toelichting van de school

Betrokken
Wij zijn als school van mening dat elke leerkracht, jouw leerkracht is. Dat geeft een stukje betrokkenheid aan. De leerkrachten kennen dan ook alle kinderen en weten wie de broertjes en zusjes zijn. Andersom kennen de kinderen de leerkrachten.      

Actief en actueel 
Teamleden zorgen ervoor dat ze in hun vakgebied bij de les blijven door het volgen van scholing. In het schooljaar 2018 - 2019 wordt o.a. de volgende scholing gevolgd:

 • Met sprongen vooruit
 • Werken met leerlijnen in groep 1/2
 • De leerkracht als coach
 • Bewegen en leren
 • Communicatie in het basisonderwijs

Aanspreekbaar 
De teamleden zijn makkelijk aanspreekbaar. Er zijn daarvoor o.a. vaste gesprekstijden, maar ook bij tussentijdse vragen kunnen ouders altijd een afspraak maken met een leerkracht.    

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe een invalkracht. Onze schoolvereniging heeft een eigen invalpool. Wanneer er geen invalkracht is wordt er naar een andere oplossing gezocht. U kunt er echter vanuit gaan dat we onze uiterste best doen om invallers te vinden.

Onze werkwijze is als volgt:

 • Een duo-collega wordt gevraagd
 • Collega-scholen worden benaderd
 • Parttimers van de eigen school vragen
 • Klassen mogelijk samenvoegen of kinderen over diverse groepen verdelen
 • Doorschuiven van een leerkracht Parttimers van andere scholen benaderen
 • Inzetten van stagiaires/klassenassistenten
 • Inzetten van de directeur
 • Klassen naar huis sturen  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven