Mijndert van der Thijnenschool

Jan van Scorelstraat 11 7741 XM Coevorden

  • Schoolfoto van Mijndert van der Thijnenschool
  • Schoolfoto van Mijndert van der Thijnenschool
  • Schoolfoto van Mijndert van der Thijnenschool
  • Schoolfoto van Mijndert van der Thijnenschool

In het kort

Toelichting van de school

Mijndert biedt maximale mogelijkheden
Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op de Mijndert van der Thijnenschool. Het is een christelijke basisschool waar de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat.   Het betrokken team van de school richt zich op een optimale ontwikkeling van kinderen. De school gaat voor maximale mogelijkheden door te erkennen dat kinderen verschillen in talent, tempo en temperament. Het onderwijs en de benadering van het kind sluiten daarbij aan.   

Positief zelfbeeld
De Mijndert van der Thijnenschool biedt structuur, uitdaging en ondersteuning. Leerkrachten laten leerlingen ervaren dat ze erbij horen, dat ze iets goed kunnen. Zo krijgen kinderen een positief zelfbeeld en durven ze fouten te maken en initiatieven te nemen.  

Vriendelijk en veilig
De Mijndert van der Thijnenschool biedt leerlingen een veilige en vriendelijke leeromgeving. Het is de basis waarin een kind zich kan ontwikkelen. De leerkrachten geven instructie in kleine groepen, werken met dag- en weektaken en laten kinderen elkaar ondersteunen. Zo leren ze van en met elkaar.    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • maximale mogelijkheden
  • betrokken leerkrachten
  • vriendelijk en veilig
  • onderwijsbehoefte centraal
  • structuur en ondersteuning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum, 1 februari 2023, bezochten 81 leerlingen onze school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven