Paul Krugerschool

van Heutszsingel 9 7741 ER Coevorden

  • Onze school heeft het oudste en tevens mooiste schoolgebouw van de stad Coevorden.
Het pand is karakteristiek maar modern van binnen.
  • Onze school maakt schoolbreed gebruik van de kanjertraining. Een positief leer en spelklimaat is belangrijk voor het welbevinden van uw kind

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er wordt gekeken of er vervanging is te regelen binnen de school of de invalpool van de vereniging.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken een aantal vakleerkrachten en coördinatoren. Zo is er een VVTO coördinator. Deze coördinator zorgt voor de doorgaande lijn en verdieping wat betreft de Engels. De coördinator is geschoold B1 niveau en streeft naar C1 niveau.

Ook hebben we een reken- en taalcoördinator die geschoold zijn en binnen de bijbehorende vakken zorgen voor continuïteit en vernieuwing.

Tevens zijn een drama docent en vakdocent gym werkzaam bij ons op school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze werkwijze door ander en extra lesstof aan te bieden aan meer-en hoogbegaafde leerlingen heeft positieve effecten op ons onderwijs aan alle leerlingen. Uit analyses van de resultaten van de niet methoden gebonden blijkt dat de opbrengsten in de I/II categorie of A/B stijgen. De C of III groep blijft stabiel. De kinderen in de 2 onderste groepen laten ook een stijging zien. Met andere woorden. Over de hele linie stijgen de opbrengsten dankzij ons leerstof aanbod voor alle kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven