Paul Krugerschool

van Heutszsingel 9 7741 ER Coevorden

  • Onze school heeft het oudste en tevens mooiste schoolgebouw van de stad Coevorden.
Het pand is karakteristiek maar modern van binnen.
  • Schoolbreed maken we hier gebruik van. Een positief leer- en spelklimaat is belangrijk voor het welbevinden van ieder kind.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op onze school worden 1x per 2 jaar vragenlijsten bij leerkrachten, leerlingen en ouders afgenomen. Daarnaast voert de school aan het begin oudervertelgesprekken en zijn er kindgesprekken. Verwachtingen tussen ouders, school en leerlingen kunnen hier uitgesproken worden.

De resultaten zijn overwegend positief. Onze school stelt vooraf doelen, verwerkt in formats en de evaluatie wordt d.m.v. deze formats verwerkt.

De analyses worden door leerkrachten verwerkt, besproken met de Ib'er of zorg coördinator. De analyses zorgen voor (aangepast) beleid op school. Het beleid wordt weggezet in schoolplannen, schooljaarplannen en schooljaarverslagen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven