Paul Krugerschool

van Heutszsingel 9 7741 ER Coevorden

  • Onze school heeft het oudste en tevens mooiste schoolgebouw van de stad Coevorden.
Het pand is karakteristiek maar modern van binnen.
  • Onze school maakt schoolbreed gebruik van de kanjertraining. Een positief leer en spelklimaat is belangrijk voor het welbevinden van uw kind

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op onze school worden 1x per 2 jaar vragenlijsten bij leerkrachten, leerlingen en ouders afgenomen. Daarnaast voert de school aan het begin oudervertelgesprekken en zijn er kindgesprekken. Verwachtingen tussen ouders, school en leerlingen kunnen hier uitgesproken worden.

De resultaten zijn overwegend positief. Onze school stelt vooraf doelen, verwerkt in formats en de evaluatie wordt d.m.v. deze formats verwerkt.

De anlayses worden door leerkrachten verwerkt, besproken met de Ib'er of zorg coördinator. De anlayses zorgen voor (aangepast) beleid op school. Het beleid wordt weggezet in schoolplannen, schooljaarplannen en schooljaarverslagen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven