Paul Krugerschool

van Heutszsingel 9 7741 ER Coevorden

  • Onze school heeft het oudste en tevens mooiste schoolgebouw van de stad Coevorden.
Het pand is karakteristiek maar modern van binnen.
  • Schoolbreed maken we hier gebruik van. Een positief leer- en spelklimaat is belangrijk voor het welbevinden van ieder kind.

In het kort

Toelichting van de school

De Paul Krugerschool is een Protestants Christelijke basisschool. Bij ons op school krijgt ieder kind de ruimte om zich te ontwikkelen. Betekenisvol en boeiend onderwijs; daar gaan wij voor! Op deze manier kunnen onze kinderen zich blijvend ontwikkelen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hun toekomst. We zijn geïnspireerd door Christelijke waarden en normen. Bij ons gaat het om respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, samenwerking en zelfstandigheid. We zorgen liefdevol voor de leefwereld om ons heen en communiceren helder en transparant, ouders, leerkrachten en kinderen. Dat doen we samen.       

Samen onderstrepen wij onze kernopdracht: Ontdek, groei en creëer. Samen wijs, samen goed onderwijs


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief pedagogisch klimaat
  • Kanjertraining
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Samen & Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De sociale veiligheid wordt gemonitord door het afnemen van jaarlijkse vragenlijsten bij kinderen en door het voeren van kindgesprekken.

2 jaarlijks wordt een vragenlijst afgenomen bij ouders.

Terug naar boven