Het Beekdal

Bredaseweg 55 A 4861 TB Chaam

  • Schoolfoto van Het Beekdal
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
Lees en constructiehoek in de hal voor de bovenbouw
  • 360 graden foto

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 is er een vragenlijst leerlingtevredenheid afgenomen bij groep 5, 6, 7 en 8. Het onderzoek is uitgevoerd door Scholen met Succes. De resultaten van het onderzoek zijn op deze site in te zien. Wij zijn erg trots op de resultaten. Het toont aan dat leerlingen zich veilig en gehoord voelen op school. Dit is wat ons betreft de basis van het leren en ontwikkelen.
Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Uit het onderzoek van Scholen met succes blijkt dat ouders tevreden zijn over de school. Ouders vinden wel dat de informatieverstrekking vanuit school beter kan. Door elke themaperiode een informatiebrief te maken en regelmatig berichten en foto's op Klasbord te plaatsen hopen wij de tevredenheid op dit vlak ook te verbeteren.

Daarnaast zijn er ouders die vinden dat hun kind meer uitgedaagd moet worden. We zijn momenteel bezig met het invoeren van gepersonaliseerd onderwijs. Eén van de speerpunten is het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven