Het Beekdal

Bredaseweg 55 A 4861 TB Chaam

  • Schoolfoto van Het Beekdal
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
Lees en constructiehoek in de hal voor de bovenbouw
  • 360 graden foto

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De inspectie heeft in december 2013 besloten de school niet meer te beoordelen op de CITO-eindtoets, aangezien het aantal leerlingen die jaarlijks de toets maakt veel te laag is om een reeël beeld te schetsen. Aangezien de groep erg klein is heeft 1 leerling die ver onder of boven het gemiddelde scoort een enorme impact op de gemiddelde score. Daarnaast stromen soms leerlingen pas in groep 7 in op onze school, deze zijn te kort op school om mee te kunnen nemen in de eindbeoordeling.

Omdat de school niet meer wordt beoordeeld op de CITO-eindtoets wordt er extra gekeken naar de tussenopbrengsten en werd de school voorheen 2-jaarlijks bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Inmiddels is het toezicht gewijzigd en wordt de school alleen bezocht als er twijfels zijn over de kwaliteit van de school. De school heeft een basistoezicht.

Om een reeël beeld te krijgen van de uitstroom kan beter gekeken worden naar het advies voor het vervolgonderwijs:

In 2018 ging 1 leerling naar VMBO basis, 2 leerlingen naar VMBO kader, 2 leerlingen naar Mavo

In 2019 kregen 2 leerlingen advies Mavo, 3 leerlingen advies Havo en 2 leerlingen advies VWO

Afhankelijk van de groep is het uitstroomniveau zeer wisselend, maar passend bij het leerpotentieel van de leerling. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij houden onze tussenresultaten nauwkeurig in de gaten. We richten ons dan vooral op de individuele resultaten. Waar valt een kind uit of doet het kind het opvallend goed? Moet dit consequenties hebben voor ons onderwijs? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?

De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en de leerkrachten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Zie ook Eindopbrengsten.

Plaatsingadvies 2019: 2 leerlingen Mavo, 2 leerlingen Havo-VWO en 2 leerlingen VWO.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven