Het Beekdal

Bredaseweg 55 A 4861 TB Chaam

  • Schoolfoto van Het Beekdal
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
Lees en constructiehoek in de hal voor de bovenbouw
  • 360 graden foto

Het team

Toelichting van de school

Schooljaar 2021-2022 heeft de school 4 dagen een onderwijsassistent in dienst.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Nagenoeg altijd wordt afwezigheid van één van de medewerkers opgelost met eigen mensen. Parttimers komen een extra dag terug of de directeur of de onderwijsassistent neemt de klas over.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken in combinatiegroepen van 2 of 3 groepen. Bij verschillende vakken wordt groepsoverstijgend gewerkt of wordt gewerkt met één basisinstructie voor meerdere groepen tegelijk met een gedifferentieerde vraagstelling en gedifferentieerde verwerking.

Wij werken thematisch en met de focus op spelend leren en eigenaarschap bij de leerlingen.

De ontwikkeling van het kind is leidend bij de indeling bij de instructie, niet per definitie leeftijd.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op het Beekdal wordt één dag per week gewerkt met een peuter-kleutergroep. Peuters vanaf 3 jaar zijn welkom in deze groep. De peuters draaien op dinsdagochtend mee in de kleutergroep begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerkster. Zo wordt gewerkt aan een doorgaande lijn van de voorschoolse periode en de vroegschoolse periode. Peuters wennen zo op een natuurlijke wijze aan de structuur, materialen, maar ook groepsgenootjes op school. De overgang naar de basisschool is dan een stuk kleiner.

Er is speciale aandacht voor peuters die een voorsprong hebben in hun ontwikkeling. Zij worden uitgedaagd gebruik te maken van het speel en leermateriaal van de kleuters. Al vroeg wordt zo voorkomen dat kinderen te weinig gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en probleemgedrag gaan vertonen omdat zij zich vervelen. Jonge kinderen ontwikkelen zich door middel van spel, daarom is het aanbod vooral gericht op spelenderwijs leren en ontwikkelen waarbij steeds gekeken wordt naar de ontwikkelingsfase en interesse van het kind.

Terug naar boven