Het Beekdal

Bredaseweg 55 A 4861 TB Chaam

  • Schoolfoto van Het Beekdal
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
Lees en constructiehoek in de hal voor de bovenbouw
  • 360 graden foto

Het team

Toelichting van de school

Schooljaar 2021-2022 heeft de school 4 dagen een onderwijsassistent in dienst.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Nagenoeg altijd wordt afwezigheid van één van de medewerkers opgelost met eigen mensen. Parttimers komen een extra dag terug of de directeur of de onderwijsassistent neemt de klas over.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken in combinatiegroepen van 2 of 3 groepen. Bij verschillende vakken wordt groepsoverstijgend gewerkt of wordt gewerkt met één basisinstructie voor meerdere groepen tegelijk met een gedifferentieerde vraagstelling en gedifferentieerde verwerking.

Wij werken thematisch en met de focus op spelend leren en eigenaarschap bij de leerlingen.

De ontwikkeling van het kind is leidend bij de indeling bij de instructie, niet per definitie leeftijd.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven