Kindcentrum Paulusburcht

Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum

Schoolfoto van Kindcentrum Paulusburcht

In het kort

Toelichting van de school

Bent u opzoek naar een Kindcentrum die in een nieuw gebouw zorg draagt voor onderwijs, peuters en opvang tot en met twaalf-jarigen volgens één pedagogisch concept? Kindcentrum Paulusburcht geeft kinderen de ruimte!
Ons Kindcentrum biedt:
• een veilige ruimte, waarin kinderen zich thuis kunnen voelen.
• een uitdagende ruimte, waarin kinderen hun betrokkenheid kunnen vergroten.
• ruimte voor verscheidenheid.
Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk in te spelen op de verschillen tussen kinderen.
• mogelijkheden op het gebied van wetenschap en techniek, waardoor kinderen een actieve, nieuwsgierige houding ontwikkelen.
• een nieuw, duurzaam gebouwd Kindcentrum, dat optimaal is toegerust op de eisen van de komende jaren
• opvang na onderwijstijd binnen een eigen BSO met behulp van professionele medewerkers·
Een eigen peuteropvang met een speels, creatief aanbod voor kinderen vanaf 2 ½ als voorbereiding op het basisonderwijs. 
Ons Kindcentrum werkt met een continurooster, met gelijke tijden voor alle kinderen.
Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.U bent van harte welkom om eens te komen kijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Talenten & vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2019 telde de school 300 leerlingen. Sinds de opening van het nieuwe gebouw in 2012 is Paulus ontzettend gegroeid in leerlingenaantal. Dit heeft er toe geleid dat we in januari 2017 twee noodlokalen bij het plein van Paulus hebben gekregen. Mede door deze twee noodlokalen hebben we ruimte voor 12 maximaal 13 groepen, circa 300 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De deur gaat om 8.20 uur open. Ouders en kinderen kunnen dan naar binnen. Kinderen hangen hun jas op en de ouders van kleuters nemen in de klas afscheid. Ouders van kinderen in groep 3 kunnen tot de herfstvakantie mee de klas in. De lessen starten om 8.30 uur.  

Op de woensdag om 12.30 uur en de overige dagen om 14.15 uur komen de kleuters onder begeleiding van de leerkracht naar buiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven